אנחנו ממשיכים לשכפל ולהעביר מדור לדור את מה שינקנו וספגנו בבית הורינו

אלא אם כן אנחנו עוצרים ומוכנים ללמוד את עצמנו. כשאנחנו מסכימים לראות שאנחנו עושים את אותו הדבר (גם אם אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו עושים את ההפך) נוכל אט אט להתנקות ולפנות את אותם דפוסים, אמונות, תפיסות והסכמות שהם לא שלנו. בעבודה איתי תוכלו לעשות תהליך משמעותי שיאפשר לכם להשתחרר מהמוכר ולהתחבר למי שאתם, לרצון האמיתי שלכם. תוכלו לגדול, להתפתח וליצור לכם את עולמכם מתוך ערות ומודעות למי שאתם ולמה שאתם מעבירים הלאה לילדיכם.

#דעאתעצמך #העברהביןדורית #דפוסים #אמונות #תהליך #מיאניהרצוןשלי #צמיחה #התפתחות